.lab

.galérka

Jednoduchá galerka, obsahuje všetky publikované fotogalérie z FB Starý Martin, slúži na rýchle dohľadanie konkrétnej fotografie. Možno bude obsahovať mapu s presným miestom, na preklik.
Hotové – 90%.

.ar apka

Mobilná aplikácia využivajúca Augmented Reality (rozšírená realita), pomocou ktorej sa budú dať prezerať fotografie ako 2D objekty priamo na mieste, kde bola fotka vyhotovená. Aplikácia bude využívať fotoaparát na realtime zobrazovanie prostredia, do ktorého vsadí fotografiu.
Hotové – 0%.

.vtedy.dnes

Samostatná podstránka s historickými fotografiami spolu s aktuálnym záberom. Demo.
Hotové: 50%.