Svetozár Hurban Vajanský

Martinské osobnosti (5) – Svetozár Hurban Vajanský

Svetozár Hurban Vajanský sa narodil 16.1. 1847 v Hlbokom ako syn Jozefa Miloslava Hurbana a jeho manželky Anne Jurkovičovej.