Pálenica v Martine, 50te roky

Z histórie liehovaru (pálenice) v Martine

Sharuj!:)

Čas čítania: < 1 min

pôvodný neupravený text,

Liehovar Ondreja Gulisa /1892 – 1976 / bol postavený v r. 1934 na ul. Kollárovej v Martine.

Budova liehovaru mala prípravňu : 23 m x 9,40 m s výškou 3,80 m, dvojpodlažnú výrobňu : 10,5 m x 9,4 m s výškou 6 m, garáž a sklady na pozemku 981 m2. Stroje a zariadenie liehovaru po vojne skonfiškoval štát a boli odvezené do liehovaru v Trenčíne.

Po znárodnení v budove liehovaru boli sklady, garáž a dielňa na opravu poľnohospodárskych strojov.

Vo vedľajšej budove /majer z r.1898/, situovanej pozdĺž ul. Marxovej, teraz ul. Priehradka boli štyri 1-izbové byty, maštaľ pre kone, sklad umelých hnojív a humná na pozemku 2573 m2 a boli v užívaní JRD IV. typu Martin.

Celý majetok Ondreja Gulisa bol odňatý do socialistického vlastníctva.

Budova domu /majer/, maštaľ a humná boli zbúrané v r.1977 kvôli vedeniu trasy horúcovodu.

Budova liehovaru bola v r.1980 zbúraná kvôli výstavbe škôlky a jaslí. Teraz je tam onkologické centrum s veľkým parkoviskom.

Pálenica v Martine, 50te roky
Pálenica v Martine, 50te roky

Martin 26.11.2019 Danica Kováčiková, rod. Gulisová